ГЪ̀ТНА

ГЪ̀ТНА. Вж. гътвам и гътнувам.

Списък на думите по буква