ГЪ̀ТНУВАНЕ

ГЪ̀ТНУВАНЕ ср. Остар. и диал. Отгл. същ. от гътнувам и от гътнувам се; гътване.

Списък на думите по буква