ГЪ̀ЦАНЕ

ГЪ̀ЦАНЕ ср. Диал. Отгл. същ. от гъцам.

Списък на думите по буква