ГЪ̀ЦИГЪ̀ЦИ

ГЪ̀ЦИ-ГЪ̀ЦИ и утроено гъ̀ци-гъ̀ци-гъ̀ци междум. Вик за мамене на прасе, свиня.

Списък на думите по буква