ГЪ̀ЧКАНЕ

ГЪ̀ЧКАНЕ ср. Разг. Отгл. същ. от гъчкам и от гъчкам се.

Списък на думите по буква