ГЪ̀ЧКАНИЦА

ГЪ̀ЧКАНИЦА ж. Разг. Навалица, блъсканица. Беше голяма гъчканица пред касата за билети и се отказах да чакам.

Списък на думите по буква