ГЬОБЀК

ГЬОБЀК, мн. ‑ци, м. Простонар. Особено движение на корема, характерно за ориенталските танци. Черкезки, гъркини, арменки, сирийки, французойки, немкини танцуваха полуголи, гьобеците им палеха кръвта на пашата. П. Стъпов, ЖСН, 214.

◊ Кадън гьобек. Диал. Вид тестен ориенталски сладкиш. Да срещне Настрадина, както подобава, / .. / със баници, кадън гьобек, пилаф, / със банди и кьочеци... Д. Подвързачов, Б, 62.

? Свивам на гьобек. Спец. Манипулация в сиренарството, при която се цели кашкавалът да се свие във вид на пита с дупчица в средата. Формирането или свиването на кашкавала е една от трудните манипулации в сиренарството.. Практикуват се два начина на свиване — на гьобек и сечене. По-широко се практикува свиването на гьобек (на пъп). Н. Димов и др., ТМ, 230-231. Хвърлям (мятам) гьобеци. Простонар. Правя особените, характерни за ориенталския танц движения, докато го изпълнявам. Играчките се наредиха една подир друга и

всяка се мъчеше да си покаже всичкото изкуство на телодвижението и на кършението: увиваха се, превиваха се, хвърляха, една през друга по-изкусни, гьобек и се стараеха да покажат всичките си грации. Ц. Гинчев, ГК, 239. В разгара на веселбата циганките започнаха да хвърлят гьобеци.

— Тур. göbek 'пъп'. — Друга форма: гюбѐк.

Списък на думите по буква