ГЬО̀ЗБААДЖИЛЪК

ГЬО̀ЗБААДЖИЛЪК, мн. ‑ци, м. Остар. и диал. Гьозбааджийство. Написах едно писмо химически.. — Гледайте добре, да не кажете отпосле, че съм направил гьозбааджилък, казах аз, а после си натопих двата пръста в приготвената житкост и като ги прокарах върху бялата книга, на която са явиха черни слова, само на онова място, отгдето минуваха пръстите ми, присъствующите прехапаха язик. З. Стоянов, ЗБВ I, 314.

Списък на думите по буква