ГЬО̀ЗБАЯДЖИЯ

ГЬО̀ЗБАЯДЖИЯ, ‑ията, мн. ‑ии, м. Остар. и диал. Гьозбааджия. — Той [султанът] има едно джудже (..), което го много занимава и утешава.. — Има и един гьозбаяджия, който наистина заслужава сяко едно удивление. С, 1872, бр. 40, 319.

Списък на думите по буква