ГЬО̀ЗБОЯДЖИЙЧЕ

ГЬО̀ЗБОЯДЖИЙЧЕ, мн. ‑та, ср. Остар. и диал. Умал. от гьозбояджия; млад гьозбояджия.

— От Ст. Младенов, Български тълковен речник..., 1951.

Списък на думите по буква