ГЬОЗЛЕМЀ

ГЬОЗЛЕМЀ, мн. ‑та, ср. Диал. Вид пържена баничка, обикн. със сирене, от сгънат точен лист; тиганица.

— Тур. gözleme. — Друга форма: гюзлемѐ.

Списък на думите по буква