ГЬОЛЧЍНА

ГЬОЛЧЍНА ж. Диал. Умал. от гьол; гьолче, гьолец.

— От Ст. Младенов, Български тълковен речник..., 1951.

Списък на думите по буква