ГЬОНСУРА̀Т

ГЬОНСУРА̀Т м. Разг. Нахален, дебелокож човек, който не изпитва чувство на неудобство, притеснение или вина, в каквато и ситуация да се намира. — Обясних Ви, че Лиляна е моя съпруга.. Вие пак звъните и я търсите по телефона.. На такъв тепегьоз и гьонсурат отдавна не бях попадал. Й. Попов, ПЧ, 5.

— От тур. gön ’кожа’ + surat ’лице, физиономия’.

Списък на думите по буква