ГЬО̀НЧЕ

ГЬО̀НЧЕ, мн. ‑та, ср. Малко парче гьон, обикн. със специална форма и предназначение. — Гьончето се е изтъркало — каза той, като развъртя помпата. М. Грубешлиева, ПИУ, 133.

Списък на думите по буква