ГЮВЕРДЖИЛЀ

ГЮВЕРДЖИЛЀ, мн. няма, ср. Остар. Селитра. Тие плащали пари само за гюверджилето (селитра) и нищо повече, така щото барутът им ставал по 5-6 гроша оката. З. Стоянов, ЗБВ I, 303.

— От тур. güherçile. — Други форми: гюверджелѐ, геверджелѐ.

Списък на думите по буква