ГЮЗЀЛ

ГЮЗЀЛ неизм. прил. Диал. Хубав, красив, прекрасен. За да каже тия думи, хаджи Ибрахим имаше пълно право, защото, ако не беше бае Митар, снаха му, прочутата гюзел Гюл-ханъм, щеше да си остане саката.. и с двата крака. М. Георгиев, Избр. разк., 101. — "Кой ти купи герданчето, / гюзел Милке Тодоркина, / герданчето — сребърното?" Ив. Вазов, Съч. ХХII, 133. Пофалял ми са ѝ Мавроди, / Мавроди гюзел челеби, / пред турци на кафенето. Нар. пес., СбНУ ХХII-ХХIII, 53. Бонке ле! У Загоре сам вечерал, / Бонке ле! Бързо сам бързал да дойда, / Бонке ле! На ваша гюзел седенкя, / Бонке ле! До тебе, Бонке, да седна. Нар. пес., СбНУ II, 36.

— Тур. güzel.

Списък на думите по буква