ГЮЙС

ГЮЙС м. Мор. Флаг с особен цвят, който издигат военни кораби, когато са на котва. Вятърът плющеше в косиците на стожера, надуваше гюйса. Д. Добревски, БКН, 117.

— От хол. geus през рус. гюйс.

Списък на думите по буква