ГЮЛЀНЦЕ

ГЮЛЀНЦЕ, мн. ‑а, ср. Спорт. Умал. от гюле (във 2 знач.). Към тези комплекси последователно трябва да се включват упражнения с утежнения (с медицински топки, гюленца...). В. Ангелов и др., Ф, 202.

Списък на думите по буква