ГЮ̀ЛЕЦ

ГЮ̀ЛЕЦ, мн. няма, м. Диал. Умал. от гюл (в 3 знач.); малко гюл.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1895.

Списък на думите по буква