ГЮ̀ЛОВИЦА

ГЮ̀ЛОВИЦА ж. Диал. Ракия, варена с рози; гюлова ракия, гюловка. Когато добрите хора изпиле още по няколко чаши гюловица.., то майката.. обявила на събранието, че докторът иска дъщеря им. Произлязло още едно пиене и докторът бил сгоден. Л. Каравелов, Съч. VII, 27-28.

Списък на думите по буква