ГЮ̀ЛЧЕ

ГЮ̀ЛЧЕ, мн. ‑та, ср. Диал. Умал. от гюл (в 1 знач.). Викнала е мама, / .. / — "Мила мамина Донке, / студена водица / рано донесена, / в градинка внесена, / под гюлче сложена, / с пешкира прикрита." Нар. пес., СбВС, 219.

Списък на думите по буква