ГЮМЮ̀Ш

ГЮМЮ̀Ш неизм. прил. Диал. 1. Сребърен. Итра йе била Виша гъркиня: / Тя си извади златни нафтари, / че [на Никола] му разпетля гюмюш петелки, / та че ги турна в бялата пазва. Нар. пес., СбНУ ХХХVI, 76.

2. Сребро (Н. Геров, РБЯ).

— От тур. gümüş. — Друга форма: гюму̀ш.

Списък на думите по буква