ГЮНДЕЛИКЧЍЯ

ГЮНДЕЛИКЧЍЯ, ‑ѝята, мн. ‑ѝи, м. Остар. и диал. Надничар; гюнлюкчия.

— От тур. gündelikçi. — Други форми: гюдулукчѝя, гюнделъкчѝя и гюндюлюкчѝя.

Списък на думите по буква