ГЮНЧЀЛ

ГЮНЧЀЛ м. Диал. Слънчасване.

— От тур. gün 'слънце, ден'. — От Т. Панчев, Допълнение на българския речник от Н. Геров, 1908.

Списък на думите по буква