ГЮ̀ПСКИ

ГЮ̀ПСКИ, ‑а, ‑о, мн. ‑и. Диал. Прил. от гюпец; цигански. Кому що не му е кукята своя мила, гюпска пепел му е посолена. Послов., СбНУ IV, 218.

Списък на думите по буква