ГЮ̀ПТИН

ГЮ̀ПТИН, мн. гю̀пти, м. Диал. Циганин.

— От гр. Αtγυπτος или Αqγύπτιος. — От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1895.

Списък на думите по буква