ГЮ̀РГЕВСКИ

ГЮ̀РГЕВСКИ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Който се отнася до Гюргево, град в Румъния на р. Дунав, убежище на българската революционна емиграция по време на турското владичество. Досега ние мълчахме, защото "чапкънинът" и "престъпникът" в изпроважданието на сандъчето бяхме ние и защото до вчера това сандъче са намираше в пивницата на гюргевския трибунал. Хр. Ботев, Съч. 1929, 231. Гюргевското българско училище. Гюргевски централен комитет.

Списък на думите по буква