ГЮ̀РГЕВЧАНИН

ГЮ̀РГЕВЧАНИН, мн. гю̀ргевчани, м. Човек, който е роден или живее в Гюргево. Ние, гюргевчани, сме намислили да продадеме името си и народността си скъпо и да погинеме с юначеско сладострастие под червените фустани. Л. Каравелов и Хр. Ботев, ЗК, 478. И ща да дам на браилчене керемиди,..; а на гюргевчене ферман да отурчат Войникова. Хр. Ботев, Съч. 1929, 92.

Списък на думите по буква