ГЮ̀РГЕВЧАНКА

ГЮ̀РГЕВЧАНКА ж. Жена, която е родена или живее в Гюргево.

Списък на думите по буква