ГЮРУ̀ЧЕ

ГЮРУ̀ЧЕ, мн. ‑та, ср. Умал. от гюрук. Пътувахме дълго — два или три часа [с колата]. Стана горещо и Вангелов отвори малкото гюруче. Ст. Христозова, ДТСВ, 131.

Списък на думите по буква