ГЮРЮЛТАДЖЍЯ

ГЮРЮЛТАДЖЍЯ, ‑ѝята, мн. ‑ѝи, м. Остар., сега простонар. Човек, който вдига шум, врява, който прави гюрюлтия.

— От тур. gürültücü 'който вдига шум, врява'. — Друга форма: гюрултаджѝя.

Списък на думите по буква