ГЯ̀ВОЛ

ГЯ̀ВОЛ м. Диал. Дявол. — Всеки се пише гявол — каза младият кантонер, като

разбъркваше катранената течност в казана. — И много гяволи се навъдиха, бай Коно... Г. Мишев, ЕП, 21. Когато Кочо се върна и разбра какво се е случило, рече сърдито: — Пак изхитрува Климията! Ей че гявол!... К. Калчев, ЖП, 225. — Майке, майке, дали не съм болен — / рече Вуте, седна да почине, / разтри чело, дано да му мине. / На други ден гяволо рогати / грабна Вуте, па го там изпрати / гледа Вуте — насреща пред него / Стои Яна и с очи яде го. Елин Пелин, Съч. V, 120-121. Бори се като гявол с кръсто. П. Р. Славейков, БП I, 53.

Списък на думите по буква