ГЯВОЛЀЕНЕ

ГЯВОЛЀЕНЕ ср. Разг. Отгл. същ. от гяволея. С твоето гяволеене далече няма да стигнеш.

Списък на думите по буква