ГЯ̀ВОЛЕСТ

ГЯ̀ВОЛЕСТ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Диал. Дяволит. Попадията била арна стока, била гяволеста и ѝ играл опашо. Нар. прик., СбНУ ХI, 108.

Списък на думите по буква