ГЯ̀ВОЛСКИ

ГЯ̀ВОЛСКИ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Диал. Дяволски. Бог, като чуе окарината, ще рече:,.., сума глина похабих да направя човек от нея, а не се сетих да направя окарина. Па човекът излезе по-гяволско нещо от мене, взе глина и направи окарина." Й. Радичков, СР, 83. Там е Тодора легнала, / легнала, сладко заспала / на самодивско игрило / и на гяволско падало. Нар. пес., СбНУ ХLIV, 478.

◊ От гяволско коляно. Диал. За човек — лош, проклет.

ГЯ̀ВОЛСКИ

ГЯ̀ВОЛСКИ нареч. Диал. Дяволски.

Списък на думите по буква