ГЯВОЛУ̀ВАНЕ

ГЯВОЛУ̀ВАНЕ, мн. ‑ия, ср. Диал. Отгл. същ. от гяволувам.

Списък на думите по буква