ГЯ̀ВОЛЧЕ

ГЯ̀ВОЛЧЕ, мн. ‑та, ср. Диал. Дяволче. Това Найде е русо гяволче и очите му са сини като метличина. Д. Бегунов, ГВВ, 9.

Списък на думите по буква