ДА̀ВАНЕ

ДА̀ВАНЕ ср. 1. Отгл. същ. от давам и от давам се. Противоп. вземане (взимане). Не си давам имота, казва, нямам имот за даване. Й. Йовков, АМГ, 215. — Дал бих му Райка, защо не — такова хрисимо момче. Ама Райка ни е още малка, бабо Джуровице. Не ни е още за даване. Т. Влайков, Съч. I, 1925, 130. През живота си той никога не е бил против даването, а само против вземането. Друго е да го дадеш от сърце, друго е да ти го вземат насила. К. Петканов, ДЧ, 55. Грамадното сиво здание се намираше на една шумна улица в центъра на града.. Тук постоянно се разлепваха некролози и висяха обявления за даване стаи под наем, препродаваха се апартаменти. Св. Минков, РТК, 53. Ако ти е сладко земането, да ти е сладко и даването. П. Р. Славейков, БП I, 27. От чуждата торба е лесно за даване. П. Р. Славейков, БП II, 36.

2. Остар. Данък; даванина. Зимата се измина почти глухо, само за даването присвиваха раята силно и го събираха до пара. Ц. Гинчев, ГК, 350. Па и борча намери да му иска! Не види, че чивяка нема и даването да си плати... Т. Влайков, Съч. I, 1925, 154. Как много ми се искаше сега да ги грабна и поднеса пред самите очи на майка си и да ѝ кажа отде са дошли те, хубавите банкноти, за да спасят сега чергата ми... След обед царското даване бе платено. Ц. Церковски, Съч. III, 183. — Немой ли да ги [кърджалиите] спре той, ний не сме с вързани ръце! Тука [в селото] дядо Дончо Арнаудов по цели години не ги е оставял да съберат даването. П. Тодоров, Събр. пр II, 38.

◊ Вземане-даване с някого, имам (нямам). Разг. Делови, приятелски, интимни и др. взаимоотношения, връзки с някого имам (нямам). Панталей реши, че трябва да вложи част от своите пари в такава фирма, която има вземане-даване преди всичко с немския пазар. А. Гуляшки, ЗР, 40. Майката се е съгласила да изпрати Мина в Париж въпреки предупрежденията на доктор Момчилов. Защото дъщеря ѝ няма вече вземане-даване с оня — поета. М. Кремен, РЯ, 192. — Аз го съветвах често да няма вземане-даване с политиците и да внимава със стачниците... Д. Димов, Т, 471.

Списък на думите по буква