ДАВА̀ЧКА

ДАВА̀ЧКА ж. Остар. 1. Данък.

2. Жена, която дава данък.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1895.

Списък на думите по буква