ДА̀ВЕНЕ

ДА̀ВЕНЕ1 ср. Отгл. същ. от давя1 и от давя се1. Спасих я от давенето, защото бях по-силен и успях да я измъкна на брега; ако тя се бе оказала по-силната, сега двамата щяхме да си лежим на морското дъно. Н. Антонова, Н, 29.

ДА̀ВЕНЕ

ДА̀ВЕНЕ2 ср. Отгл. същ. от давя2 и от давя се2.

Списък на думите по буква