ДАВЛЀНИЕ

ДАВЛЀНИЕ ср. Книж. Морална принуда, насилствено въздействие върху волята или убежденията на някого; натиск. Божко се върнал дома и под давлението на братятя си се предал сам на врага. Сл. Трънски, Н, 301. Много женитби в Троян наскоро станаха по давление на общественото мнение. Ив. Хаджийски, БДНН II, 85. Цариградската конференция още заседаваше и не се знаеше какво ще бъде нейното решение. Може би Милан бе избързал, за да окаже известно давление върху участниците в тази конференция. В. Геновска, СГ, 369.

— Рус. давление.

Списък на думите по буква