ДАВО̀СВАНЕ

ДАВО̀СВАНЕ, мн. ‑ия, ср. Остар. Отгл. същ. от давосвам се. След 12-годишното ни давосване с фенерската патриаршия, като ся чуха еднаж законните ни желания ,.., що ни трябваше нам после това да ходим да ся спогождаваме пак със същата патриархия. Лет., 1972, 262.

Списък на думите по буква