ДА̀ВЧА

ДА̀ВЧА, ‑иш, мин. св. ‑их, несв., прех. Рядко. Давя1 (в 1 знач.). давча се взаим. Двама души,.., бяха успели вече от дума на дума,., да се хванат за косите и се давчеха. Ив. Вазов, Съч. VI, 15.

ДА̀ВЧА СЕ несв., непрех. Давя се1 (в 1 знач.)

Списък на думите по буква