ДАГЕРОТЍПИЯ

ДАГЕРОТЍПИЯ ж. Фотогр. 1. Първият технически разработен и получил разпространение начин на фотографиране чрез снимане върху метална плоча, приготвена по специален начин. В 1839 година той [Дагер] представил описание на своята работа във Френската академия на науките. То било веднага публикувано под името дагеротипия, наименование, което по-късно било променено с фотография. Вл. Харалампиев, ПСС, 121. Когато задържат изображенията на металически дъски, тогава фотографията ся нарича дагеротипия, по името на Дагера, който пръв откри това изкуство. И. Гюзелев, РФ, 297.

2. Снимка, направена по такъв начин; дагеротип.

— От фр. собств. + гр. τа̀πος 'отпечатък'. — И. Гюзелев, Физика, 1874.

Списък на думите по буква