ДА̀ДВАНЕ

ДА̀ДВАНЕ ср. Диал. Отгл. същ. от дадвам.

Списък на думите по буква