ДА̀ДНА

ДА̀ДНА. Вж. дадвам и даднувам.

Списък на думите по буква