ДА̀ДНУВАНЕ

ДА̀ДНУВАНЕ ср. Остар. и диал. Отгл. същ. от даднувам.

Списък на думите по буква