ДА̀ЖБИЦА

ДА̀ЖБИЦА ж. Умал. от дажба1. Така веднъж войници заявяват / на някакъв полковник руски (воин / железен и в беди герой спокоен), / че дажбица оскъдна получават, / че вместо хляб сега ядат трошици. Ем. Попдимитров, СР, 173.

Списък на думите по буква