ДА̀ЙДЖЕСТ

ДА̀ЙДЖЕСТ м. Периодично издание, подобно на списание или алманах, в което се препечатват от други издания (обикн. в съкратен вид) материали с разнообразна тематика.

— Англ. digest.

Списък на думите по буква