ДА̀ЙКОВ

ДА̀ЙКОВ, ‑а, ‑о, мн. ‑и. Геол. Прил. от дайка. В края на мезозойската и началото на неозойската ера се извършили големи планинообразувателни движения. В образуваните големи пукнатини се вмъкнала главно средно кисела магма, от която произлизат днешните андезити,.., различни дайкови скали, разпространени на Витоша, пловдивските тепета.. и другаде. Р. Димитров, РЗН, 14.

Списък на думите по буква